Miesięczne archiwum: Marzec 2015

Pracowity tydzień Jacka Piątka

Nasz zawodnik w niedzielę 29 marca w Orzeszu zajął bardzo dobrą wysoką lokatę w zawodach XC. 3 miejsce tym bardziej cieszy, gdyż w sobotę od 12 w południe nasz Żelazny Jacek wraz z Ewą Wolny brał udział w Biegu górskim gdzie do pokonania na zmianę mieli 15 km i 730 metrów w pionie w ograniczonym czasie do 12 godzin. Tu również para Jacek i Ewa zajęła wysoką lokatę 9 w kategorii MIX i 30 pozycję Open na 104 sklasyfikowane Teamy

13787_809777485768467_8700618298009938616_n

11083670_809777795768436_7340071520412685521_n

11100159_809590342453848_3826227275041805399_n

11050119_809590039120545_216952687940296246_n

Walne Zebranie Członków DKK GRYF

Witam

W dniu 08.04.2015 zapraszamy wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu, które odbędzie się w restauracji STEAKHOUSE na pierwszym piętrze o godzinie 19.00.

Program Walnego Zgromadzenia:

  1. Głosowanie za przyjęciem nowego Statutu Stowarzyszenia DKK GRYF
  2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2014
  3. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia
  4. Wybór dwóch nowych Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
  5. Rozdanie koszulek „polo” dla członków Stowarzyszenia.                    W związku z tym, że korzystamy z uprzejmości właściciela Restauracji Steak House prosimy o zamówienie przez każdego jakiejś „wody” ;)                                                                                                                            W imieniu Zarządu DKK GRYF – Mariusz Gawlik

Trasa Stobierna XC

W dniu 21.03.2015 przy udziale członków Klubu DKK GRYF została wytyczona trasa XC na stokach wyciągu narciarskiego w Stobiernej. Na podstawie pieczołowicie przygotowanego projektu trasy przez Gabriela Sowę, wbiliśmy  około 500 palików. Na pierwszy rzut oka trasa będzie dość trudna pod względem przewyższenia do pokonania – panowie szykujcie nogi, będzie piekło.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich którzy pojawili się i z zaangażowaniem ciężko pracowali przy tyczeniu trasy, czyli dla: Piotra Dwojaka, Jacka Ciecieręgi, Marka Nosala, Krzysztofa Książka, Pawła Ligęski, Andrzeja Kulasa wraz z trzema synami, Marka Kulasa, Janusza Szeligi, Krzysztofa  Klisia oraz Gabriela Sowy.

Szczególne podziękowania dla  Andrzeja  Krawczyka za geodezyjne wytyczenie trasy.

 

W imieniu Klubu DKK Gryf

Mariusz Gawlik

 

IMG_8617 IMG_8615

Trasa XC

W związku z budową trasy XC na stoku narciarskim w Stobiernej prosimy Członków Klubu o stawienie się na godzinę 10:00 przy budynku obok stoku w celu pomocy w tyczeniu trasy w sobotę 21 marca. Prosimy zabrać ze sobą młotek do wbijania palików. W razie pytań prosimy o telefon: 518 756 882 lub 609 660 133

XC

Info dotyczące starów w zawodach

Prośba do wszystkich zawodników, którzy wybierają się na jakiekolwiek zawody gdzie będzie reprezentował Nasz Klub o przesłanie informacji na e-maila: zarzad@dkkgryf.com, wraz z informacjami np o stronie internetowej organizatora w celu usprawnienia odszukiwania informacji o starcie.

Serdecznie dziękujemy.

XV G R A N D P R I X N O W E G O Ż M I G R O D U W R O W E R A C H G Ó R S K I C H O P U C H A R S M O K A

INFO:

http://www.pucharsmoka.pl

Regulamin 2015

 

XV    G R A N D   P R I X   N O W E G O   Ż M I G R O D U

W   R O W E R A C H   G Ó R S K I C H  O  P U C H A R  S M O K A

 

12 kwietnia 2015r. godz. 12.00 – Brzyska

24 maja 2015r. godz. 12.00 – Folusz

27 wrzesień 2015r. godz. 12:00 – Nowy Żmigród

 

1/ Cele:

– popularyzacja wyścigów kolarskich dla amatorów w regionie,

– prezentacja pięknych okolic GMINY NOWY ŻMIGRÓD, DĘBOWCA, BRZYSK

– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych,

– włączenie całych rodzin w rekreacyjne uprawianie sportu rowerowego.

 

2/ Organizator:

– Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie,

– Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie,

– Urząd Gminy w Dębowcu,

– Urząd Gminy w Brzyskach

 

 

3/ Termin, miejsce:

– przyjazd osób zainteresowanych do Brzysk 12.04.2015r.

– przyjazd osób zainteresowanych do Folusz 24.05.2015r.

–   przyjazd osób zainteresowanych do Katów 127.09.2015r.

 

4/ Zgłoszenia:

Zgłoszeń udziału można dokonać:

– Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie /0-13/ 441 52 15,

– lub w dniu zawodów, sekretariat zawodów 

Koszt udziału w zawodach:

– opłata startowa  do 12 lat 10 zł

/pozostali 20 zł/

 

5/ Uczestnictwo:

Startujący powinni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach kolarskich, dowód tożsamości /legitymację szkolną/. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start w wyścigu. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Kask ochronny obowiązkowo. Zawodnikom w czasie wyścigu towarzyszyć będzie opieka medyczna.

 

6/ Zasady rozgrywania zawodów:

Uczestnikom zawodów zabrania się:

– skracania wyznaczonej trasy,

– korzystania z pomocy technicznej,

– utrudniania wyprzedzania poprzez zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy,

– naprawa roweru może być dokonana przez uczestnika samodzielnie.

 

7/ Organizator wprowadza punktację ogólną po trzech wyścigach

Brzyska – Folusz– Nowy Żmigród. Zostanie podsumowana w każdej kategorii wiekowej punktacja ogólna z podsumowaniem w dniu 27.09.2014r. w Nowym Żmigrodzie. Suma punktów po czterech wyścigach daje ogólne miejsce.

 

Punktacja za miejsce w wyścigu:

I miejsce                         – 25 pkt.

II miejsce                        – 20 pkt.

III miejsce                       – 16 pkt.

IV miejsce                       – 13 pkt.

V miejsce                        – 11 pkt.

VI miejsce                       – 10 pkt.

VII miejsce                      –   9 pkt.

VIII miejsce                     –   8 pkt.

IX miejsce                        –   7 pkt.

X miejsce                         –    6 pkt.

XI miejsce                        –    5 pkt.

XII miejsce                       –    4 pkt.

XIII miejsce                      –    3 pkt.

XIV miejsce                      –    2 pkt.

XV miejsce                        –    1 pkt.

Harmonogram  – wyścigi rowerów górskich –

Brzyska,

Folusz,

Skołyszyn,

Katy

 

godz. 10.00   – rozpoczęcie pracy sekretariatu zawodów /opłata startowa +         numer startowy/

 

godz. 11.55  – powitanie wszystkich uczestników i zapoznanie z regulaminem

 

Start:

godz. 12.00   – dzieci do 6 lat

– dzieci od 7 do 8 lat

godz. 12.15   – dziewczęta do 12 lat

– chłopcy od 9 do 10 lat

– chłopcy od 11 do 12 lat

 

godz. 12.40   – młodzik od 13 do 14 lat

– młodszy junior od 15 do 16 lat

 

godz. 13.30   – junior od 17 do 19 lat

– kobiety do 16 lat

– kobiety powyżej 16 lat

– seniorzy od 20 do 35 lat

– weterani od 36 – 45 lat

– powyżej 45 lat

 

godz. 15.00   – dekoracja zwycięzców, losowanie nagrody głównej, zakończenie.

 

!!!!!!!!!!!

8/ W sezonie 2015 po raz czwarty wprowadza się rywalizacje klubową na zasadach ogólnych. Warunkiem zaliczenia punktów drużynie w danej edycji jest uczestnictwo trzech zawodników z drużyny. Po każdej edycji punkty będą sumowane zgodnie z zajętymi miejscami przez trzech najlepszych zawodników danej drużyny. Drużyny otrzymają puchar i dyplom za zajęcie do piątego miejsca na zakończenie cyklu w dniu 27.09.2015r. Uwaga – udział mniej niż trzech zawodników z drużyny nie będzie punktowany – 0 pkt.

Serdecznie zapraszamy.

 

9/ Nagrody i upominki:

Zawodnicy za I , II, III, IV, V miejsce otrzymują puchary, medale, koszulki  oraz pamiątkowe dyplomy.  Przewidziane są dyplomy dla najmłodszych uczestników.

 

10/ Postanowienia końcowe:

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZKOL i niniejszym REGULAMINEM. W sprawach nie objętych tym regulaminem decydować będzie sędzia główny zawodów. Nie dopuszcza się nieznajomości regulaminu jako usprawiedliwienia.