INFO:

http://www.pucharsmoka.pl

Regulamin 2015

 

XV    G R A N D   P R I X   N O W E G O   Ż M I G R O D U

W   R O W E R A C H   G Ó R S K I C H  O  P U C H A R  S M O K A

 

12 kwietnia 2015r. godz. 12.00 – Brzyska

24 maja 2015r. godz. 12.00 – Folusz

27 wrzesień 2015r. godz. 12:00 – Nowy Żmigród

 

1/ Cele:

– popularyzacja wyścigów kolarskich dla amatorów w regionie,

– prezentacja pięknych okolic GMINY NOWY ŻMIGRÓD, DĘBOWCA, BRZYSK

– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych,

– włączenie całych rodzin w rekreacyjne uprawianie sportu rowerowego.

 

2/ Organizator:

– Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie,

– Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie,

– Urząd Gminy w Dębowcu,

– Urząd Gminy w Brzyskach

 

 

3/ Termin, miejsce:

– przyjazd osób zainteresowanych do Brzysk 12.04.2015r.

– przyjazd osób zainteresowanych do Folusz 24.05.2015r.

–   przyjazd osób zainteresowanych do Katów 127.09.2015r.

 

4/ Zgłoszenia:

Zgłoszeń udziału można dokonać:

– Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie /0-13/ 441 52 15,

– lub w dniu zawodów, sekretariat zawodów 

Koszt udziału w zawodach:

– opłata startowa  do 12 lat 10 zł

/pozostali 20 zł/

 

5/ Uczestnictwo:

Startujący powinni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach kolarskich, dowód tożsamości /legitymację szkolną/. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start w wyścigu. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Kask ochronny obowiązkowo. Zawodnikom w czasie wyścigu towarzyszyć będzie opieka medyczna.

 

6/ Zasady rozgrywania zawodów:

Uczestnikom zawodów zabrania się:

– skracania wyznaczonej trasy,

– korzystania z pomocy technicznej,

– utrudniania wyprzedzania poprzez zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy,

– naprawa roweru może być dokonana przez uczestnika samodzielnie.

 

7/ Organizator wprowadza punktację ogólną po trzech wyścigach

Brzyska – Folusz– Nowy Żmigród. Zostanie podsumowana w każdej kategorii wiekowej punktacja ogólna z podsumowaniem w dniu 27.09.2014r. w Nowym Żmigrodzie. Suma punktów po czterech wyścigach daje ogólne miejsce.

 

Punktacja za miejsce w wyścigu:

I miejsce                         – 25 pkt.

II miejsce                        – 20 pkt.

III miejsce                       – 16 pkt.

IV miejsce                       – 13 pkt.

V miejsce                        – 11 pkt.

VI miejsce                       – 10 pkt.

VII miejsce                      –   9 pkt.

VIII miejsce                     –   8 pkt.

IX miejsce                        –   7 pkt.

X miejsce                         –    6 pkt.

XI miejsce                        –    5 pkt.

XII miejsce                       –    4 pkt.

XIII miejsce                      –    3 pkt.

XIV miejsce                      –    2 pkt.

XV miejsce                        –    1 pkt.

Harmonogram  – wyścigi rowerów górskich –

Brzyska,

Folusz,

Skołyszyn,

Katy

 

godz. 10.00   – rozpoczęcie pracy sekretariatu zawodów /opłata startowa +         numer startowy/

 

godz. 11.55  – powitanie wszystkich uczestników i zapoznanie z regulaminem

 

Start:

godz. 12.00   – dzieci do 6 lat

– dzieci od 7 do 8 lat

godz. 12.15   – dziewczęta do 12 lat

– chłopcy od 9 do 10 lat

– chłopcy od 11 do 12 lat

 

godz. 12.40   – młodzik od 13 do 14 lat

– młodszy junior od 15 do 16 lat

 

godz. 13.30   – junior od 17 do 19 lat

– kobiety do 16 lat

– kobiety powyżej 16 lat

– seniorzy od 20 do 35 lat

– weterani od 36 – 45 lat

– powyżej 45 lat

 

godz. 15.00   – dekoracja zwycięzców, losowanie nagrody głównej, zakończenie.

 

!!!!!!!!!!!

8/ W sezonie 2015 po raz czwarty wprowadza się rywalizacje klubową na zasadach ogólnych. Warunkiem zaliczenia punktów drużynie w danej edycji jest uczestnictwo trzech zawodników z drużyny. Po każdej edycji punkty będą sumowane zgodnie z zajętymi miejscami przez trzech najlepszych zawodników danej drużyny. Drużyny otrzymają puchar i dyplom za zajęcie do piątego miejsca na zakończenie cyklu w dniu 27.09.2015r. Uwaga – udział mniej niż trzech zawodników z drużyny nie będzie punktowany – 0 pkt.

Serdecznie zapraszamy.

 

9/ Nagrody i upominki:

Zawodnicy za I , II, III, IV, V miejsce otrzymują puchary, medale, koszulki  oraz pamiątkowe dyplomy.  Przewidziane są dyplomy dla najmłodszych uczestników.

 

10/ Postanowienia końcowe:

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZKOL i niniejszym REGULAMINEM. W sprawach nie objętych tym regulaminem decydować będzie sędzia główny zawodów. Nie dopuszcza się nieznajomości regulaminu jako usprawiedliwienia.