Na spotkaniu klubu DKK „GRYF” w dniu 31.01.2017 r. podjęto decyzję o utrzymaniu dotychczasowej wysokości składek członkowskich:

Osoba pełnoletnia: 24,00 zł/rok,

Osoba niepełnoletnia: 12,00 zł/rok.

Składki członkowskie można wpłacać do końca lutego 2017 r. u skarbnika lub na konto klubu:

PBS Bank 17 8642 1139 2013 3931 4716 0001

Sprawa strojów sportowych, ich ilości oraz wyboru producenta zostanie rozstrzygnięta jeszcze w lutym 2017. Decyzję podejmie zarząd klubu. Osoby które są zainteresowane strojami a nie były obecne, proszę o kontakt z zarządem (najlepiej na e-mail).

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem sportowym, które nie były obecne na zebraniu, powinny skontaktować się z prezesem w celu złożenia podpisu na odpowiednim dokumencie.