Pragnę poinformować, że vice prezes naszego klubu, Grzegorz Rusin złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Osoby chętne do pracy w zarządzie, proszę o zgłaszanie się do mnie.

Marek Kliś