REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ ROWER MTB DLA SWOJEJ SZKOŁY” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W III OTWARTYCH MISTRZOSTWACH POWIATU DĘBICKIEGO W KOLARSTWIE GÓRSKIM W KONKURENCJI XC W STOBIERNEJ

  1. CEL KONKURSU
  2. a) popularyzacja amatorskich wyścigów kolarskich oraz różnych, innych form aktywnego wypoczynku na rowerach górskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  3. b) popularyzacja roweru górskiego jako ekologicznego środka transportu i rekreacji,
  4. c) wyłonienie najbardziej zaangażowanej szkoły w organizację wspólnej imprezy sportowej.
  5. TERMIN I MIEJSCE

Konkurs odbędzie się podczas rozgrywania III OTWARTYCH MISTRZOSTWACH POWIATU DĘBICKIEGO W KOLARSTWIE GÓRSKIM W KONKURENCJI XC W STOBIERNEJ w dniu 18 czerwca 2017 r.

  1. WARUNKI KONKURSU

Dla szkoły podstawowej, która wystawi największą liczbę zawodników podczas wyścigu, który odbędzie się na trasie przeznaczonej dla najmłodszych uczestników III OTWARTYCH MISTRZOSTWACH POWIATU DĘBICKIEGO W KOLARSTWIE GÓRSKIM W KONKURENCJI XC W STOBIERNEJ przewidziany jest jako nagroda – rower górski widoczny na zdjęciu. W przypadku zgłoszenia się tej samej liczby zawodników z wielu szkół, nagrodę odbierze szkoła wystawiająca zawodników, których suma wieku będzie niższa. Warunkiem zakwalifikowania się zawodnika do konkursu jest ukończenie wyścigu. Dyskwalifikacja lub zejście z trasy wyłącza zawodnika z konkursu. Każdy zgłoszony zawodnik powinien posiadać ważną legitymację szkolną lub jego wiek i przynależność do szkoły powinien poświadczyć pełnoletni opiekun.

  1. NAGRODA

Nagrodą przewidzianą w konkursie jest rower przedstawiony na poniższym zdjęciu.

Nagroda zostanie przekazana upoważnionemu przedstawicielowi zwycięskiej szkoły.

  1. ORGANIZATORZY I SPONSORZY

Organizatorem konkursu jest:

Dębicki Klub Kolarski „GRYF”

 

Sponsorami konkursu są:

CHEMBUD Dębica

Infiniti bike

Dębicki Klub Kolarski „GRYF”

  1. POZOSTAŁE WARUNKI

Wszystkie pozostałe, niewymienione w niniejszym regulaminie warunki znajdują się w oficjalnym regulaminie III OTWARTYCH MISTRZOSTWACH POWIATU DĘBICKIEGO W KOLARSTWIE GÓRSKIM W KONKURENCJI XC W STOBIERNEJ

  1. ODWOŁANIA

Od decyzji o przekazaniu nagrody zwycięskiej szkole przez organizatorów nie ma odwołania.