III OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU DĘBICKIEGO W KOLARSTWIE GÓRSKIM W KONKURENCJI XC W STOBIERNEJ właśnie przeszły do historii. Moim zdaniem była to impreza całkiem udana. To, że zawody zakończyły się sukcesem organizacyjnym jest zasługą sporej liczby osób, których działalność była oczywista i widoczna lub też wykonywali swoje zadania anonimowo i w ogóle nie zwracali na siebie szczególnej uwagi uczestników. Wszystkim zaangażowanym pragnę serdecznie podziękować za włożony trud i odpowiedzialne podejście. Przy okazji nie mogę pominąć wskazania kilku kluczowych postaci dzisiejszego wydarzenia. Zacznę od ludzi, bez których całe przedsięwzięcie mogłoby zakończyć się fiaskiem. Zacznę od Wojciecha Pasowicza, właściciela firmy Infiniti Bike, który przekazał bardzo dużo cennych nagród dla większości uczestników konkursu. Także szczególne podziękowanie należy się Markowi Nosalowi, współwłaścicielowi firmy Chembud, który był pomysłodawcą konkursu dla szkół oraz jest współfundatorem roweru. Kolejną osobą, której chcę podziękować to Stanisław Cabaj, właściciel firmy MATEO, współfundator nagród pieniężnych dla najlepszych zawodników. Dziękuję firmie ŚNIEŻKA oraz DARCO za ufundowanie zestawów nagród rzeczowych. Każda nagroda cieszy tego, kto ją otrzymuje ale jeszcze bardziej cieszy organizatorów fakt, że mogą ją wręczyć. Wójtowi Gminy Dębica, Staroście naszego Powiatu oraz Burmistrzowi Dębicy należą się podziękowania za udostępnienie środków finansowych oraz pracowników. Po stronie organizacyjnej także są osoby kluczowe, które przyczyniły się do osiągnięcia dzisiejszego sukcesu. Krzysztof Lipczyński, jako doświadczony organizator imprez sportowych zasługuje na najwyższe uznanie. Dziękuję też zaangażowanym w organizację pracownikom Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Dębicy. Dziękuję ekipie DKK GRYF oraz osobom spoza naszego Klubu, które w dniu dzisiejszym poświęciły swój czas na organizację zawodów. Każdy z Was ma swój wkład w dzisiejszy dzień. Jeszcze raz wszystkim Wam DZIĘKUJĘ!