Walne zebranie członków klubu przewidziane jest na piątek 19-01-2018.

Miejsce spotkania: siedziba firmy Chembud, ul. Krakowska 1. Godzina 19:00.