Prosimy wszystkich członków o uregulowanie składek członkowskich za 2013 rok. Opłatę należy przekazać Skarbnikowi do końca stycznia 2013 roku.
Dziękujemy.