Kwota opłaty w dniu zawodów zostaje utrzymana i wynosić będzie 25,00 zł. Członkowie naszego Klubu są zwolnieni z opłat.