Dębicka Czasówka 2019

VII Dębicka Czasówka odbędzie sie we wrześniu 2019 r. Więcej informacji wkrótce.

edit :Czasówka w 2019 roku z przyczyn organizacyjnych się nie odbędzie.

 
Wyniki VI Dębickiej Czasówki pod linkiem – https://timekeeper.pl/wp-content/uploads/OPENM.pdf

Wkrótce pojawi się więcej informacji na temat zawodów. Poniżej znajdziesz mapę oraz link do zapisów i regulaminu.

VI Dębicka Czasówka 2018 odbędzie się 30 września 2018 r.
Biuro zawodów i start: szkoła podstawowa w Latoszynie.
Meta i parking szkoła podstawowa w Głobikowej.

Wyniki z zawodów będą wliczane do cyklu „Liga Kolarska” http://ligakolarska.pl/lista-zawodow/

Mapa zawodów:

Link do aktywnej mapy

Link do zapisów i regulamin zawodów: http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=488

 

 

 

 

 

WPISY ARCHIWALNE

Wyniki V Dębickiej Czasówki 2017

OPEN_MTBSZOSA-1

Jednak będzie w tegorocznej edycji elektroniczny pomiar czasu. Ciągle jeszcze brakuje na ten cel pieniędzy ale wierzę, że uda się to dopiąć.

W związku z powyższym jest ważna zmiana w programie zawodów: start przenosimy na godzinę 13:00 i wypuszczamy zawodników co 30 sekund. Biuro zawodów będzie czynne do godziny 12:00 i po tej godzinie nie będzie można się już dopisać do listy startowej! 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację i dokonanie opłat do godziny 12:00. Liczymy na zrozumienie ze strony zawodników.

 

Lista startowa

Imię Nazwisko Kategoria Miejscowość Klub Opłacony
Daniel Augustyn Szosa 21-35 Zawierzbie TanieOdzywki.pl Cycling TEAM Tak
Janusz Bańka Szosa 21-35 Mielec TEAM MIELEC Nie
Andrzej Bielatowicz Szosa 56-65 Nagawczyna N/A Tak
Tomasz Burek Szosa 36-45 Mielec Gardner Team Mielec Tak
Krystian Cholewa Szosa 21-35 Dębica TanieOdzywki.pl Cycling TEAM Nie
Marcin Daniek Szosa 21-35 Dębica TanieOdzywki.pl Cycling TEAM Nie
Marcin Dudek Szosa 36-45 Dęborzyn N/A Tak
Piotr Dwojak Szosa 21-35 Dębica DKK Gryf Nie
Mateusz Dygdoń N/A Wola Żyrakowska N/A Tak
Jan Filanowski Szosa 46-55 Brzóza Królewska Filanowski Team Nie
Rafał Foryś Szosa  36-45 Dębica Tata Natalki MTB Team Nie
Adam Gawlik Szosa 36-45 Dębica Tanie Odżywki.pl Cycling Team Nie
Konrad Gąsiorowski Szosa 21-35 Tarnów KRZEPA Tarnów Nie
Izabela Gieroń Szosa 21-35, K Rzeszów Filanowski Team Nie
Mariusz Kania Szosa  36-45 Brzeźnica N/A Tak
Katarzyna Kania Szosa  36-45, K Brzeźnica N/A Tak
Łukasz Kloc Szosa 21-35 Straszęcin TanieOdzywki.pl Cycling TEAM Tak
Jakub Kopala Szosa 20- Pustków N/A Tak
Dorota Kostuch MTB, K Kościerzyna MTB Start Kartuzy Nie
Michał Kostuch Szosa  36-45 Kościerzyna FTI Racing Team Nie
Jerzy Krypel Szosa 46-55 Latoszyn N/A Tak
Krzysztof Książek Szosa 21-35 Dębica DKK GRYF Tak
Andrzej Kulas MTB Dębica DKK GRYF Nie
Jakub Kulas MTB Dębica DKK GRYF Nie
Szymon Kulas Szosa 20- Dębica DKK GRYF Nie
Paweł Kurek MTB Łańcut Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów Nie
Wojciech Kuziara Szosa 21-35 Rzeszów N/A Nie
Aleksander Ligęska MTB Dębica N/A Tak
Cezary Łachut Szosa 36-45 Mielec Gardner Team Mielec Nie
Łukasz Łazinek Szosa 21-35 Tuszyma N/A Nie
Łukasz Magda MTB Mielec N/A Tak
Waldemar Malinowski Szosa 36-45 Rzeszów N/A Nie
Marcin Maruszak MTB Mielec N/A Tak
Stanisław Morzywołek Szosa 56-65 Dębica N/A Tak
Mariusz Muniak Szosa 36-45 Mielec TEAM MIELEC Nie
Andrzej Niedbał Szosa 56-65 Dębica N/A Tak
Piotr Niezgoda Szosa 20- Brzeźnica CHEMIK PUSTKÓW MTB Tak
Miłosz Panyło MTB Nagawczyna DKK Gryf Nie
Tadeusz Nowak Szosa  66+ Ropczyce N/A Tak
Lucjan Pędzik Szosa 46-55 Dębica N/A Tak
Jacek Piątek Szosa 46-55 Dębica Tanie Odżywki.pl Cycling Team Nie
Krzysztof Polak Szosa 56-65 Jastkowice N/A Tak
Jakub Prajzner Szosa 20- Milcza N/A Tak
Roman Pych MTB Wola Wielka N/A Tak
Grzegorz Reguła MTB Zawada N/A Nie
Sławomir Rojek MTB Dębica N/A Tak
Robert Różański MTB Nagawczyna N/A Nie
Rafał Siwula Szosa 26-35&nbsp Brzeźnica Zbiórka Tak
Gabriel Sowa Szosa 36-45 Dębica DKK Gryf Tak
Kacper Sroczyk Szosa 20- Krzemienica Filanowski Team Nie
Jarek Strzelczyk Szosa 21-35 Dębica N/A Tak
Jerzy Szpunar Szosa  46-55 Łańcut ŁTC Łańcut Nie
Marek Trębski MTB Mielec N/A Tak
Łukasz Trojnacki Szosa 21-35 Przyłęk N/A Nie
Grzegorz Urbaniak Szosa 36-45 Tarnobrzeg ZORZA TARNOBRZEG Nie
Łukasz Walewski Szosa 36-45 N/A KlubDentistoo Nie
Grzegorz Warchoł Szosa 21-35 Koszyce Wielkie KRZEPA Tarnów Nie
Bartłomiej Wiktor Szosa 36-45 Ropczyce N/A Tak
Halina Zaborowska Szosa 46-55, K Dębica KB Maratończy Tak
Robert Zaborowski Szosa 46-55 Dębica KB Maratończyk Tak
Hubert Zdziebło MTB Dębica N/A Nie
Filip Żal Szosa 20- Dębica Filanowski Team Tak
           

 

Regulamin Dębickiej Czasówki 2017

Cele zawodów:

1. Popularyzacja kolarstwa oraz aktywnego wypoczynku na rowerach.

2. Wyłonienie najlepszych zawodników.

3. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej rekreacji.

4. Promocja roweru jako środka transportu.

5. Miejsce startu: Hotel CAMPARI, Góra Motyczna, 39-204 Żyraków.

6. Planowany czas startu: 17.09.2017 r. o godz. 13:00 ze względu na czas najmniejszego ruchu ulicznego na trasie wyścigu. Należy zgłosić się w biurze zawodów najpóźniej do godz. 12:00 w celu podpisania oświadczenia oraz odebrania numeru startowego.

Organizatorem jest Dębicki Klub Kolarski „Gryf”

email: zarzad@dkkgryf.com

7. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem zawodów będzie osoba spełniająca następujące warunki:

7.1. Dokona rejestracji do 15.09.2017 r. wysyłając e-mail ze zgłoszeniem na adres  e-mail: zarzad@dkkgryf.com (należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, ew. klub, rower (szosa/MTB)) lub osobiście w dniu 17.09.2017 r. w biurze zawodów.

7.2. Dokona opłaty startowej w ustalonej wysokości przed zawodami: do dnia 31.08.2017 r. 40,00 zł lub 50,00 zł pomiędzy 01.09.2017 r. a 15.09.2017 r. W dniu zawodów opłata startowa wynosi 60,00 zł. Opłata dla członków DKK GRYF wynosi 20,00 zł niezależnie od terminu wpłaty. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika startującego. Opłata startowa obejmuje posiłek regeneracyjny.

Numer Konta do dokonania opłaty startowej: PBSbank 17 8642 1139 2013 3931 4716 0001

7.3. Wypełni kartę zgłoszenia o poniższej treści przed zawodami i zaakceptowanie ją własnym podpisem:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie dokonane przez nich szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu, przyjmuję do wiadomości, że trasa zawodów organizowanych przez DKK „Gryf” przebiegają po drogach o nieograniczonym ruchu pojazdów mechanicznych w związku z czym obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego, którego zobowiązuję się przestrzegać.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami oznakowania tras zawodów oraz znakami obowiązującymi na trasie, ich interpretacją i zasadami umieszczania. Oświadczam że jest mi znany numer telefoniczny służb ratowniczych.

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

8. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie numer startowy, który będzie trzeba umieścić na rowerze wg instrukcji.

9. Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu posiadają osoby, które ukończyły 18 lat. Oraz osoby młodsze za specjalną zgodą opiekuna prawnego oraz upoważnionego przedstawiciela DKK GRYF.

10. Każdego zawodnika obowiązuje jazda w kasku sztywnym. Osoby bez kasku nie będą dopuszczone do zawodów.

11. Na trasie będą punkty kontrolne. Ominięcie jakiegokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

12. Zabrania się uczestnikom jazdy „na kole” innego rowerzysty lub bezpośrednio za jakimkolwiek pojazdem. Nieprzestrzeganie tego zakazu będzie karane dyskwalifikacją.

13. Podczas zawodów obowiązują następujące klasyfikacje:

  • Open (Klasyfikacja o Mistrzostwo Dębicy) dla wszystkich rodzajów roweru – (nagrody pieniężne*, medale i nagrody rzeczowe* za 3 pierwsze miejsca)
  • Szosa do lat 20 (medale i nagrody rzeczowe* za 3 pierwsze miejsca)
  • Szosa 21-35 (medale i nagrody rzeczowe* za 3 pierwsze miejsca)
  • Szosa 36-45 (medale i nagrody rzeczowe* za 3 pierwsze miejsca)
  • Szosa 46-55 (medale i nagrody rzeczowe* za 3 pierwsze miejsca)
  • Szosa 56-65 (medale i nagrody rzeczowe* za 3 pierwsze miejsca)
  • Szosa 66+ (medale i nagrody rzeczowe* za 3 pierwsze miejsca)
  • Kobiety open (Klasyfikacja o Mistrzostwo Dębicy) dla wszystkich rodzajów roweru – (medale  i nagrody rzeczowe* za 3 pierwsze miejsca)
  • MTB (Klasyfikowane są tylko zawodnicy startujący na rowerach MTB, za rower MTB uważamy rower MTB z oponami minimum 1,51 cala, poniżej tej wartości opon rower będzie zaliczony jako szosowy) – (nagrody pieniężne*, medale i nagrody rzeczowe* za 3 pierwsze miejsca)
  • DKK Gryf (Klasyfikacja o Mistrzostwo Klubu dostępna jedynie dla zawodników posiadających opłaconą składkę członkowską w Klubie) – (medale za 3 pierwsze miejsca)

Trasa mistrzostw w roku 2017

*) Przewidywana wartość nagród w niektórych, wybranych kategoriach: 1 – miejsce – 150 zł, 2 -miejsce – 100 zł, 3 miejsce – 50 zł. Nagrody rzeczowe będą uzależnione od pozyskania sponsorów i może się zdarzyć sytuacja, że ich nie będzie. Zarząd DKK GRYF dołoży ze swej strony wszelkich starań w celu pozyskania nagród oraz środków na nagrody pieniężne. Ich wielkość może ulec zmianie i zostanie ogłoszona w dniu zawodów.

14. W przypadku konieczności odwołania zawodów, wpłacone środki zostaną zwrócone zawodnikom w terminie 14 dni od planowanego dnia startu.